CEO Wmo, jeugdwet of participatiewet uitvoeren? Zorgfocuz is uw specialist!

Aandachtspunten cliëntervaringsonderzoeken

Van externe verantwoording naar interne sturing
Vergaren van sturingsinformatie

Bij het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo dient gebruik gemaakt te worden van 10 verplichte vragen. Bij het CEO Jeugdwet dienen bepaalde thema’s aan bod te komen. Bepaal wat uw informatiebehoefte is en vul de vragenlijst aan met voor u relevante vragen.

Op maat onderzoek leidt tot hogere respons

Hoe gebruiksvriendelijker en meer op maat het CEO, hoe hoger de respons zal zijn. Dus stel de juiste vragen, gebruik de juiste antwoordmogelijkheden, maak (minimaal) gebruik van mixed mode verzending en biedt cliënten de mogelijkheid om te bellen met een helpdesk als ze vragen hebben.

kwalitatieve verdieping met bepaalde doelgroepen

De uitkomsten van kwantitatief onderzoek kunnen aanleiding zijn om met bepaalde doelgroepen nader in gesprek te gaan. Kijk hierbij goed welke methoden geschikt zijn voor welke doelgroep. Een focusgroep werkt bijvoorbeeld goed bij ouderen of mantelzorgers, maar niet/minder bij jongeren.

Nadere analyses en vergelijkingen

Zorg dat u zich goed laat informeren over de uitkomsten van het CEO. Maak gebruik van de mogelijkheid om extra analyses uit te voeren. Bijvoorbeeld een vergelijking met buurgemeenten, tussen wijkteams/kernen of een vergelijking (trendanalyse) met de uitkomsten van voorgaande jaren.

Ons team

De medewerkers van ZorgfocuZ zijn vanuit verschillende invalshoeken gespecialiseerd in cliëntervaringssonderzoeken en onderzoek in het sociaal domein. Op basis van uw behoefte en de onderzoeksaanpak formeren wij een projectteam.
Arjan Rozema
Arjan Rozema
Projectleider / Adviseur
Arjan is senior onderzoeker bij ZorgfocuZ en als projectleider en adviseur betrokken bij onze cliëntervaringsonderzoeken en beleidsevaluaties die wij voor gemeenten uitvoeren.
Dennis Kremer
Dennis Kremer
Onderzoeker
Dennis is verantwoordelijk voor de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken waarbij wij gebruik maken van kwantitatieve dataverzameling. Dennis heeft veel kennis van de richtlijnen en mogelijkheden van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
Chiel Westra
Chiel Westra
Onderzoeker / adviseur
Chiel heeft zich gespecialiseerd in onderzoek binnen het sociaal domein en bewaakt de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
Martin Bloem
Martin Bloem
Adviseur
Als Projectleider / Adviseur inventariseert Martin de behoeften van gemeenten en adviseert over de juiste onderzoeksopzet. Martin bewaakt daarnaast de kwaliteit van onze dienstverlening.
Jochem Hoekstra
Jochem Hoekstra
Projectleider / interviewer
Jochem is als projectleider en interviewer betrokken bij de cliëntervaringsonderzoeken waarbij wij gebruik maken van kwalitatieve dataverzameling. Jochem heeft ruime ervaring met verschillende interviewvormen zoals face-to-face interviews, focusgroepen en spiegelgesprekken. Jochem weet daarnaast als interviewer goed te ‘levelen’ met kwetsbare doelgroepen zoals cliënten met meervoudige en complexe problematieken.
Maartje Koops
Maartje Koops
Interviewer / gespreksleider
Maartje is betrokken bij onze cliëntervaringsonderzoeken waarbij wij gebruik maken van kwalitatieve dataverzameling. Maartje fungeert hierbij als gespreksleider bij focusgroepen en is actief als interviewer.
Theo van der Zee
Theo van der Zee
Adviseur
Theo is mede-oprichter en directeur van ZorgfocuZ. Theo vervult de rol van allround onderzoeker en houdt zich voornamelijk bezig met beleidsevaluaties en specifieke vraagstukken omtrent onderzoek in het sociaal domein.
Wibe Snelting
Wibe Snelting
Onderzoeker
Wibe is als onderzoeker verantwoordelijk voor de operationele ondersteuning. Denk hierbij aan het opstellen van vragenlijsten, coördineren van verzendingen en opstellen van rapporten.
Robbert Klein Koerkamp
Robbert Klein Koerkamp
Projectleider
Robbert is als projectleider verantwoordelijk voor de aansturing van onze klantteams.
Koos Rozema
Koos Rozema
Interviewer / gespreksleider
Koos is als interviewer en gespreksleider betrokken bij onze cliëntervaringsonderzoeken. Koos is meer dan 40 jaar werkzaam in de zorg op het gebied van brede somatische zorg en is gespecialiseerd in de psychiatrische zorg. Koos heeft ruime expertise ontwikkeld in het leiden van systeemgesprekken met volwassenen, ouderen en jongeren.

Eens Kennismaken?

Bent u geïnteresseerd? Wilt u gewoon eens sparren en kijken waar de mogelijkheden qua samenwerking liggen? Schroom dan niet om contact op te nemen. We komen graag met u in gesprek!